• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Do Ośrodka zapraszamy młodzież w wieku 13-17 lat, która ma następujące trudności życiowe:

 • zaburzenia emocjonalne,
 • zaburzenia zachowania,
 • trudności w uczeniu się,
 • jest zagrożona uzależnieniem,
 • ma trudności z dostosowaniem się do społeczeństwa i obowiązujących w nim norm.

Podstawowym kryterium warunkującym przyjęcie do Ośrodka jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w warunkach młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Orzeczenie jest wydawane przez rejonową poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Kolejnymi dokumentami niezbędnymi w chwili zapisywania kandydata do naszej placówki są:

– wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi, adresowany do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B (druk wniosku dostępny jest w sekretariacie Ośrodka i istnieje możliwość wypełnienia go z pomocą naszego pracownika);

– opinia wychowawcy i/lub pedagoga szkoły, do której kandydat uczęszczał do tej pory;

– kserokopia aktu urodzenia kandydata;

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz aktualny arkusz ocen;

– karta zdrowia dziecka;

– skrócony akt urodzenia (do wglądu).

Rodzic (opiekun) podczas zapisywania kandydata do Ośrodka musi posiadać ze sobą numer ewidencyjny PESEL syna/córki oraz aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej (1 szt.).

Rodzic (opiekun) powinien również wiedzieć, czy dziecko było wcześniej objęte Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym (informację taką posiada wychowawca i pedagog szkoły, do której uczęszczało dziecko oraz poradnia psychologiczno – pedagogiczna sprawująca opiekę nad dzieckiem).

W siedzibie Ośrodka rodzic/opiekun prawny podejmuje również decyzję o udziale syna/córki w zajęciach etyki na terenie szkoły, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przyjęcia i kontynuowania pobytu w Ośrodku, uzgadnia kwestię wyżywienia (obiadów) na terenie placówki oraz podpisuje oświadczenia świadczące o akceptacji kontraktu placówki.

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu dziecka do MOS „SOS” nr 1 w Łodzi, serdecznie zapraszamy na wizytę w siedzibie naszego Ośrodka (ul. Wapienna 24 A, Łódź), gdzie uzyskacie Państwo informacje na temat funkcjonowania i zasad obowiązujących w Ośrodku oraz szczegółowych zasad przyjmowania wychowanków.

Dodatkowo, w maju każdego roku kalendarzowego na terenie Ośrodka odbywa się spotkanie z rodzicami planującymi zapisać dziecko do MOS „SOS” nr 1 w Łodzi – szczegółowe informacje nt. terminu spotkania można uzyskać pod numerem telefonu Ośrodka: 42/651-43-34 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

 

Прийом заявок

До центру запрошуємо молодь 13-17 років, яка має такі життєві труднощі:

 • емоційні розлади,
 • розлади поведінки,
 • труднощі в навчанні,
 • має ризик залежності,
 • важко адаптується до суспільства та його норм.

Основним критерієм вступу до нашого Центру є наявність довідки про необхідність спеціального навчання в Молодіжному соціально-терапевтичному центрі. Довідка видається в районних центрах соціально-психологічної допомоги.

Інші документи, необхідні під час зарахування кандидата до нашого закладу:

заява одного з батьків/юридичного опікуна кандидата про прийом до Молодіжного соціально-терапевтичного центру «SOS» № 1 у Лодзі, адресована до відділу освіти Лодзької міської державної адміністрації, вул. Krzemieniecka 2B (в секретаріаті Центру можна отримати форму заяви і заповнити її з допомогою нашого співробітника);

– відгук/думка/рецензія вихователя і/або педагога школи, до якої кандидат ходив до цього часу;

– копія свідоцтва про народження кандидата;

– свідоцтво про закінчення середньої школи і актуальний атестат;

– медична картка дитини;

Під час реєстрації кандидата до Центру батькам (юридичним опікунам) необхідно мати реєстраційний номер PESEL сина/дочки та актуальну фотографію для шкільного квитка (1 шт.).

Батькам (опікунам) також необхідно знати, чи дитина була раніше охоплена індивідуальною освітньо-лікувальною програмою (ця інформація знаходиться у вихователя і педагога школи, яку відвідувала дитина, а також в центрі соціально-психологічної допомоги, який опікується дитиною).

У будинку Центру батьки/юридичні опікуни також приймають рішення щодо участі сина/дочки в уроках етики на території школи, дає згоду на обробку персональних даних, необхідних для прийняття та продовження перебування в Центрі, угоджує питання харчування (обідів) на території закладу та підписує заяви про прийняття договору закладу.

Перед прийняттям рішення про направлення Вашої дитини до МСЦ "SOS" № 1 у м. Лодзь, ми щиро запрошуємо Вас відвідати наш Центр (ul. Wapienna 24A, Łódź), де Ви отримаєте інформацію про функціонування та правила, що діють у Центрі, а також детальні правила прийому учнів.

Крім того, у травні кожного календарного року на території Центру проводиться зустріч з батьками, які планують зарахувати свою дитину до МСЦ «SOS» № 1 м. Лодзь. Детальну інформацію про дату зустрічі можна отримати за телефоном Центру: 42/651-43-34 (пн.-пт. 8.00 - 16.00).