• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

NORMY POSTĘPOWANIA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII „SOS” NR 1

Członkowie społeczności (wychowankowie, pracownicy oraz rodzice/opiekunowie, absolwenci) nie mogą przebywać w Ośrodku pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków i innych środków zmieniających świadomość;

 • Członków społeczności obowiązuje niestosowanie przemocy fizycznej i psychicznej;
 • Członków społeczności obowiązuje dbałość o wspólny majątek Ośrodka;
 • Osoby naruszające powyższe normy mogą zostać po zasięgnięciu opinii Społeczności usunięte z Ośrodka.