• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Zapewniamy:

 • naukę w 16 – osobowych klasach VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej nr 209 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1, indywidualizację terapii, wychowania
  i edukacji (możliwość promocji śródsemestralnej),
 • zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne przygotowujące do samodzielnego życia,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania,
 • socjoterapeutyczne wyjazdy: integracyjne, reintegracyjne, tematyczne.

Oferta zajęć pozalekcyjnych jest różnorodna, a proponowane aktywności wychowanek może wybierać zgodnie z zainteresowaniami.

Ośrodek jest placówką feryjną. Dla młodzieży w sytuacji kryzysowej istnieje możliwość całodobowej opieki połączonej z udzielaniem różnych form pomocy. W Ośrodku zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy i pracownik socjalny przygotowani do pracy socjoterapeutycznej. W środy odbywają się spotkania społeczności Ośrodka – zgromadzenia, w czasie których wychowankowie i pracownicy Ośrodka wspólnie decydują
o sprawach związanych z pobytem w Ośrodku.

Na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi odbywają się następujące zajęcia:

 1. a) zajęcia sportowe, w tym:

– zajęcia na pływalni „Fala”;

– treningi sportów grupowych (piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna);

– zajęcia na ściance wspinaczkowej Stratosfera w łódzkiej Manufakturze;

– zajęcia na kręgielni;

– zajęcia sportowo-rekreacyjne w obiekcie „SALTOS”;

– wycieczki rowerowe;

– zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni znajdującej się na terenie Ośrodka;

– turnieje tenisa stołowego oraz bilardowe;

– zajęcia fitness – organizowane dla dziewcząt i chłopców;

 1. b) warsztaty kulinarne – organizowane cotygodniowo w przygotowanej i wyposażonej specjalnie do gotowania pracowni;
 2. c) warsztaty filmowe – MOS „SOS” nr 1 w Łodzi posiada odnowioną salę kinową, która została w 2014 roku doposażona w najnowsze pozycje filmowe skierowane do młodzieży. Korzystanie z sali kinowej jednocześnie daje nauczycielom możliwość urozmaicania codziennych zajęć lekcyjnych;

– warsztaty prowadzone przez łódzkich aktorów oraz pracowników Muzeum Kinematografii (Projekt „Bez klapsa”);

 1. d) zajęcia artystyczne, w tym:

– rękodzieła – oparte na wybranych technikach plastycznych;

– muzyczne – należy dodać, iż największym zainteresowaniem cieszy się możliwość korzystania z zestawu do karaoke;

– techniczne – związane z kształtowaniem i doskonaleniem umiejętności przydatnych każdemu z nas, począwszy od zajęć modelarskich, a kończąc na prostych pracach wspólnie z naszym ośrodkowym konserwatorem.

 1. e) zajęcia informatyczne – młodzież uczestniczy w Projekcie „Informatyka bez granic” organizowanym we współpracy z Politechniką Łódzką;
 2. f) zajęcia kształtujące postawy obywatelskie – młodzież uczestniczy w Projekcie „Oby młodzież” organizowanym przez CEO.

Na terenie MOS „SOS” nr 1 w Łodzi istnieje również możliwość korzystania z dostępnych komputerów oraz organizowania gier i zabaw ruchowych w ogrodzie na terenie Ośrodka.

Wydawać się może, iż oferta zajęć popołudniowych organizowanych na terenie Ośrodka jest niezwykle bogata i każdy powinien odnaleźć możliwość rozwoju własnych pasji.

Mimo to, bazując na wieloletnim doświadczeniu wszystkich pracowników Ośrodka, nadal jesteśmy otwarci na propozycje nowych, twórczych aktywności skierowanych do młodzieży. Aktywności, w których udział pozwoli na połączenie nauki wykonywania codziennych czynności z rozwojem zainteresowań wychowanków w oparciu o założony plan socjoterapeutyczny Ośrodka.

W stołówce Ośrodka stwarzamy możliwość zjedzenia obiadów (za odpłatnością).

 

Наша пропозиція

Ми забезпечуємо:

 • навчання у 16-ти особових класах VI, VII, VIII ЗОШ № 209 при Молодіжному соціально-терапевтичному центрі «SOS» № 1, індивідуалізація терапії, виховання та навчання (можливість знижки в середині семестру),
 • соціотерапевтичні та терапевтичні заняття з підготовки до самостійного життя,
 • розвиваючі заняття,
 • соціотерапевтичні поїздки: інтеграційні, реінтеграційні, тематичні.

Пропозиція позакласних заходів надзвичайно різноманітна, а запропоновані види діяльності учні можуть обирати відповідно до своїх інтересів.

Наш Центр також відкритий під час канікул. Для підлітків, які опинилися в кризовій ситуації, існує можливість цілодобового догляду в поєднанні з різними формами допомоги. У Центрі працюють вчителі, вихователі, психологи, педагоги і соціальний працівник, усі готові до соціально-терапевтичної роботи. По середах відбуваються загальні збори Центру – зустрічі, під час яких вихованці та працівники Центру спільно приймають рішення з питань перебування в Центрі.

На території Молодіжного соціально-терапевтичного центру «SOS» № 1 у м. Лодзь проводяться наступні заняття:

 • a) спортивні заняття, а саме:

– заняття в басейні «Fala»;

– навчання груповим видам спорту (футбол, волейбол, гандбол);

– заняття на скеледромі «Stratosfera» в торговому центрі «Manufaktura» в м. Лодзь;

- боулінг;

– спортивно-оздоровчі заняття в розважальному центрі «SALTOS»;

– велосипедні екскурсії;

– загальнорозвиваючі заняття у спортивній залі, що знаходиться на території Центру;

– турніри з настільного тенісу та більярду;

– фітнес для хлопців та дівчат;

 1. b) кулінарні майстер-класи – організовуються щотижня в спеціально підготовленому та обладнаному для приготування їжі місці.
 2. c) майстер-класи з роботи над кіном – МСЦ „SOS” № 1 в Лодзі має оновлену кінозалу, яка у 2014 році була оснащена найновішими фільмами, орієнтованими на молодь. Водночас використання кінозалу дає вчителям можливість урізноманітнити щоденні уроки;

– майстер-класи, які проводять актори з м. Лодзь та співробітники Музею кінематографії (проект „Bez klapsa”);

 • d) художні заняття, а саме:

– рукоділля – на основі обраних художніх технік;

– музика – варто додати, що найбільшою популярністю користується можливість використання системи караоке;

– технічні – пов’язані з формуванням і вдосконаленням корисних кожному з нас навичок, починаючи від занять ліпленням і закінчуючи простими роботами разом з реставратором Центру.

 • e) заняття з інформатики – молодь бере участь у проекті «Інформатика без кордонів», організованому у співпраці з Лодзькою політехнікою;
 • f) заняття, що формують громадянську позицію – молодь бере участь у проекті «Oby młodzież», організованому Центром громадянської освіти (pol. Centrum Edukacji Obywatelskiej).

У МСЦ «SOS» № 1 у м. Лодзь також можна користуватися доступними комп’ютерами і організовувати рухливі ігри та заняття в саду на території Центру.

Може здатися, що пропозиція післяобідніх заходів, організованих у Центрі, надзвичайно різноманітна, і кожен має знайти можливість розвинути власні хобі.

Проте, ґрунтуючись на багаторічному досвіді всіх працівників Центру, ми все ще відкриті на пропозиції щодо нових, творчих заходів, орієнтованих на молодь. Заходи, участь у яких дозволить поєднати навчання виконанню щоденних справ з розвитком інтересів вихованців на основі розробленого соціотерапевтичного плану Центру.

В їдальні Центру є можливість харчування (платно).