• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

WYKAZ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII „SOS” NR 1 W ŁODZI

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 40 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz statut ośrodka.

Rada pedagogiczna

Dyrektor

Joanna Kamińska -dyrektor

Pracownicy pedagogiczni

Hursztyn Honorata – wychowawca
Wiśniewska Magdalena – wychowawca
Kutkowska Agnieszka – wychowawca
Gamrowska Angelika – wychowawca
Woźniak Anna – wychowawca
Pytlos Domonik – wychowawca
Krysiak Marta – wychowawca/nauczyciel geografii
Wencel Witold – wychowawca/nauczyciel wos, etyki, wdż
Bartnicka Izabela – wychowawca
Rajska Katarzyna -wychowawca
Piasecka-Grudzień Jolanta – wychowawca
Kuźmińska Izabela – wychowawca
Zarębska Anna – wychowawca
Zarzycki Robert – nauczyciel biologii, w-f
Mikołajczyk Karolina – nauczyciel chemii, fizyki
Czubkowska Katarzyna – nauczyciel j. polskiego
Pacholska Patrycja – nauczyciel j. angielskiego, edb
Pawlak Paweł – nauczyciel historii
Tabachowicz Izabela – nauczyciel plastyki, muzyki
Walacz Anna – nauczyciel matematyki, informatyki
Bojanowska-Maksimow Marzena – nauczyciel j. rosyjskiego
Jaworska-Budzynowska – Halina – nauczyciel techniki
Stelmaszczyk Monika – pedagog
Jaworska Margarita – pedagog
Wilski Krzysztof – psycholog
Dobiesz Alicja – psycholog

Pracownicy administracji i obsługi

Chojnacka Katarzyna – gł. księgowa

Chabasińska  Agnieszka – samodzielny ref. ds. płac
Januszewska-Zarzycka Marzena – kierownik gospodarczy
Mikołajczyk Karolina – starszy Inspektor BHP
Majewska-Pokrop Bożena – intendent
Pałgan Monika – samodzielny ref. ds. sekretariatu
Zarębska Anna – specjalista pracownik socjalny
Kwarciana Beata – sprzątaczka
Krzeszewska Jolanta – sprzątaczka/woźna
Sikała Tomasz – konserwator
Czerkawski Radosław – dozorca
Pokrop Jarosław – dozorca
Polak Grzegorz – dozorca
Jeziorski Jarosław – dozorca
Owczarska Maria – kucharka
Tarnowska Jolanta – pomoc kuchenna