Normy

NORMY POSTĘPOWANIA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII „SOS” NR 1

Członkowie społeczności (wychowankowie, pracownicy oraz rodzice/opiekunowie, absolwenci) nie mogą przebywać w Ośrodku pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków i innych środków zmieniających świadomość;

  • Członków społeczności obowiązuje niestosowanie przemocy fizycznej i psychicznej;
  • Członków społeczności obowiązuje dbałość o wspólny majątek Ośrodka;
  • Osoby naruszające powyższe normy mogą zostać po zasięgnięciu opinii Społeczności usunięte z Ośrodka.