Kontrakt

Kontrakt

  • Każdy wychowanek jest zarazem uczniem Szkoły Podstawowej nr 209 przy MOS „SOS” nr 1.
  • Wychowanek po zapoznaniu się z ofertą placówki podpisuje ze swej strony
    z wychowawcą prowadzącym KONTRAKT, w którym zobowiązuje się do:
  1. a) przestrzegania norm obowiązujących w Ośrodku;
  2. b) udziału w zajęciach lekcyjnych;
    c) udziału w spotkaniach Społeczności i grupach socjoterapeutycznych Ośrodka;
    d) udziału w zajęciach socjoterapeutycznych (popołudniowych).

Nierealizowanie kontraktu może spowodować skreślenie z listy uczniów i wychowanków Ośrodka.